teisipäev, 12. märts 2013

Talendid koju, aga ärge haigeks jääge!

Järgneb hoiatus talentidele, kes kavatsevad Eestisse tagasi tulla

Ravikindlustuse seadus
§ 55.  Kalendripäeva keskmise tulu arvutamine
 (3) Kui ... kindlustatud isiku eest kalendripäeva keskmise tulu arvutamisel aluseks oleval kalendriaastal ei makstud sotsiaalmaksu, siis võrdub kalendripäeva keskmine tulu töötajaga kokkulepitud töötasu ja arvu 30 jagatisega, kuid see ei tohi olla üle Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuu töötasu alammäära ja arvu 30 jagatise. Kalendripäeva keskmise tulu arvutamisel lähtutakse töövõimetuslehel märgitud töökohustuste täitmisest vabastuse alguspäevale eelnenud päeval kehtinud töötajaga kokkulepitud töötasust või Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuu töötasu alammäärast.

Maakeelde ümber panduna: väljamaalt Eestisse naasnud tegelane ei tohiks esimesel aastal haigeks jääda: haigushüvitis on kübe alla kuue euro päevas netto.
See polnud mulle uudis, aga mu nohune pea ei saa küll aru, miks tuuakse sisse "kokkulepitud töötasu", samas  see ei tohi olla üle "kuu töötasu alammäära ja arvu 30 jagatise". Alla ju kah ei tohi olla? Või nojah, kui siin peeti silmas miinimumpalgaga ja poole kohaga töötajaid...

Nii et palju õnne, talendid. Kojutulek on kindlasti õige samm, aga vaadake ette.

0 arvamust:

Postita kommentaar