pühapäev, 5. oktoober 2008

Lihtsalt suurepärane ja lihtne


Võtsin uuurida naelkummide kasutamise reegleid siin- ja sealpool lahte ning leidsin suurepärase kantseliidi näite:


Asetus

ajoneuvoasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun ajoneuvoasetuksen (233/82) 21§:n 3 momentti ja

lisätään asetuksen 18§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä kesäkuuta 1987, 12 päivänä kesäkuuta 1987, 27 päivänä marraskuuta 1987 ja 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetuilla asetuksilla (536/87, 547/87, 874/87 ja 290/88), uusi 2 a-2 e momentti, asetukseen uusi 18 h-18 j, 19 a ja 20 a§ sekä mainittujen pykälien edelle uusi väliotsikko, 22§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 27 päivänä marraskuuta 1987 annetulla asetuksella, uusi 2 a momentti, 24§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja mainitulla 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetulla asetuksella, uusi 1 a momentti sekä pykälän edelle uusi väliotsikko, 25§:ään uusi 1 a momentti sekä pykälän edelle uusi väliotsikko, 25 a§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 27 päivänä marraskuuta 1987 annetussa asetuksessa, uusi 1 a momentti sekä pykälän edelle uusi väliotsikko, 26§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja mainitulla 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetulla asetuksella, uusi 1 a momentti sekä pykälän edelle uusi välitosikko ja 65§:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 12 päivänä kesäkuuta 1987 annetulla asetuksella sekä 18 päivänä marraskuuta 1988 ja 26 päivänä toukokuuta 1989 annetuilla asetuksilla (972/88 ja 471/89) uusi b kohta, jolloin nykyiset b-e kohta siirtyvät c-f kohdaksi, seuraavasti:

/ edasi võib igaüks ise lugeda, see on juba ka inimesele mõistetav.

/ mitte, et Eesti seaduste muutmise seadustes samasuguseid toredaid lõike poleks

Ma jäin selle juures mõtlema, et mitu korda selle jura koostaja oma rehkendustes küll sassi võis minna ning et kas keegi tegelikult selle ka üle kontrollinud on?

1 kommentaar:

  1. Tegemist on vabariigi valitsuse määrusega, mistõttu julgen oletada, et sõnastuse ja sealjuures iseäranis arvukad viited vanadele paragrahvidele on kommunikatsiooniministeeriumi ja justiitsministeeiumi juristid väga hoolikalt kontrollinud. Seevastu olen peaaegu et kindel, et määruse vastu võtnud ministritest enamusel polnud õrnemat aimugi määruse sisust.

    Kuna enamus seadustest ja valitsuse määrustest ongi kehtiva õigussätte muutmisi, kasutan tavaliselt Finlexi reaalaegset andmebaasi, kuhu on kõik vastu võetud parandused sisse kirjutatud, st. et kajastatakse seaduse või määruse parasjagu kehtivat redaktsiooni.

    VastaKustuta